Ozon Sterilizasyon

Autowax Ozon Sterilizasyon;

Cihazlar tamamen elektronik kontrollü olarak modellerine göre Ozon gazı , Ultraviyole ve hepa filtre  sistemlerini birlikte içermekte olup iç  ortam havasını dezenfekte edip Ozon gazı fümigasyonu ile ortam yüzeylerini de diğer dezenfeksiyon ürünlerinin ulaşamayacağı bölgeler dahil dezenfekte etmektedir.

\r\n